نماینده مجلس: مسوولان، دیپلماسی بازرگانی در عراق را جدی بگیرند