واردات یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن کالای اساسی در سال جاری