واردات ۳.۸ میلیارد دلاری کالای اساسی با ارز غیر ترجیحی