واردات 576 میلیون دلاری قطعات خودرو در سال 99 به کشور