واکسن کرونا به ۷۲ درصد گروه‌های هدف در استان گلستان تزریق شد