پشت پرده واردات خودرو، بوش و موز/۶۰۰هزار تن کالای متروکه در بنادر