پیش بینی درآمد نفتی حدود ۲۰ میلیارد دلاری برای کمک به بودجه