کالاهای اساسی باید یکسره از بندر به مقصد حمل شوند/رفع موانع ترخیص