کاهش ۱۹.۳ درصدی نرخ تورم کالاهای صادراتی در بهار ۱۴۰۰