کدام خودروهای وارداتی را با ۵۰۰ میلیون تومان می توان خرید؟