گمرک چین: ایران در خرداد ماه 260 هزار تن نفت به چین صادر کرد