یک میلیون و ۶۸ هزار تن کالا از استان مرکزی صادر شد