۱.۳ میلیارد دلار، حجم تجارت خارجی ایران و اوراسیا در ۵ ماهه امسال