۲میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد