۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تُن کالای اساسی در حال ترخیص است