۵۸ درصد اقلام اساسی وارداتی نهاده‌های تولید گوشت و مرغ بود