۶۰ درصد از سیب صادراتی کشور از طریق آذربایجان‌غربی تامین شد