۹۰ درصد کالاهایی که کدرهگیری بانک گرفتند، وارد فرایند ترخیص شدند