محموله بزرگ ۲۸۸۰ حلقه لاستیک تاریخ مصرف گذشته در چابهار کشف شد