ترخیص کالا گمرک

می 12, 2020

در مورد ترخیص کالا

ترخیص کالا ترخیص کالا یا ترخیص یک فرایند در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نمایندهٔ قانونی صاحب کالا (بند ب ماده […]