آمار و ارقام گمرکات استان هرمزگان در شش‌ماهه نخست امسال