ارزآوری 539 میلیون دلاری بنیاد مستضعفان در 8 ماه اول سال/ رشد 67 درصدی صادرات