افت شدید قیمت نفت در بازار جهانی /برنت ۱۰۲ دلار و ۹۱ سنت