جزئیات تازه از عرضه 1000 خودرو خارجی در مهر ماه/ مطالبه گمرک برای ارسال فوری اطلاعات خودروها