روزانه 4 میلیون دلار صادرات در مرز مهران انجام می شود