صادرات کالا از گمرکات آذربایجان شرقی ۹ درصد افزایش یافت