صادرات ۳۶۳ هزار تنی کالا از استان مرکزی به خارج از کشور