طی روز های آینده بیش از هزار خودرو توقیفی در گمرک تعیین تکلیف می‌شوند