ورود ۶ میلیون دوز سینوفارم دیگر به کشور مجموع واکسن وارداتی توسط هلال احمر به ۱۰۶ میلیون دوز رسید