گمرک: روزانه ۱۰۰ کامیون هندوانه از ایران به ترکیه صادر می‌شود