12 میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات معدنی در سال 1400